» یاد آوری کلمه عبور

ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته به دانشجویان و علاقمندان به موضوعات پژوهشی

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
  خدمات دفتر تحقیقات و استانداردها

راهنمایی و کمک به دانشجویان ( کارشناسی ارشد و دکتری ) و پژوهشگران بمنظور تهیه اطلاعات مورد نیاز پایان نامه ها و طرح های پژوهشی خود (درحد امکان

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
  خدمات دفتر تحقیقات و استانداردها

آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

استقرار و ترخیص دستگاه حفاری

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

فرآیند گردش کار پرونده متقاضیان تغییر نوع مصرف آب در حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

فرآیند صدور مجوز بهره برداری جهت متقاضیان اراضی دولتی (متقاضیان جدید)

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

فرآیند صدور مجوز بهره‌برداری جهت متقاضیان اراضی شخصی (متقاضیان جدید)

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

فرآیند تعویض موتور پمپ دیزلی به الکترو موتور

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

فرآیند تغییر قدرت موتور پمپ منصوبه

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

واگذاری اشتراک آب از منابع سطحی

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

فرآیند گردش کار پرونده متقاضیان تغییر نوع مصرف آب در حفاظت و بهره برداری از آبهای سطحی

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

معرفی متقاضیان به سازمان جهادکشاورزی جهت آبیاری تحت فشار

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

اصلاح پروانه بهره برداری (کاهش مساحت اراضی ، قدرت منصوبات)

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

تجدید پروانه حفر چاه (عمیق و نیمه عمیق)

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

تمدید پروانه بهره برداری چاه (عمیق و نیمه عمیق)

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

رسیدگی به شکایات در بخش آبهای زیرزمینی

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

صدور مجوز تغییر کاربری آب چاه در دشت های آزاد

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاههای دیزلی

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

صدورمجوز نصب منصوبات چاه بهره برداری

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

درخواست چاه به جای چاه (تغییر محل چاه بهره برداری )

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

گردش کار کف شکنی (ادامه حفاری ) چاه بهره برداری

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

گردش کار صدور پروانه بهره برداری چاه (عمیق و نیمه عمیق)

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

گردش کار صدور پروانه حفر چاه (عمیق و نیمه عمیق)

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

تمدید مجوز برداشت از منابع آب سطحی

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

صدور مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایر مصارف )

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

واگذاری اشتراک آب از منابع سطحی

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

تایید استقرار دستگاه حفاری چاه

شناسه خدمت : 13022124111
  سازمان آب و برق خوزستان
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه حفر چاه به جای قنات

شناسه خدمت : 13021446108
  سازمان آب و برق خوزستان
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
  ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی
« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه:

  آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 5 - 33337001 (061)
 • فکس: 33331001 (061)
 • پیام کوتاه: 2000061
 • ایمیل: info@kwpa.gov.ir

  آمار سایت

 • کاربران آنلاین:5
 • بیشترین بازدید همزمان:283
 • بازدید امروز:352
 • بازدید دیروز:386
 • کل بازدید:540,545
 • آخرین به روزرسانی:1400/07/24 13:24:16