» یاد آوری کلمه عبور

ماموریت‌های سازمان

سازمان آب و برق خوزستان ماموریت دارد به عنوان یکی از کارگزاران مهم صنعت آب و تولید انرژی برقابی کشور در قلمرو حوضه‌های آبریز استان خوزستان با رعایت کلیه مقررات و قوانین از یک سو و با آزادی عمل و اختیارات قانونی از سوی دیگر نقش مهمی در تحقق راهبردها و اهداف کلی نظام مدیریت آب و انرژی برقابی کشور با رعایت حقوق همه ذی‌نفعان خصوصا جلب رضایت مشتریان داشته است.

در این راستا سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری، تنوع بخشی، منابع مالی (مشارکت مردمی و بخش غیر دولتی) و برون سپاری به بخش خصوصی توانمند از ابعاد محوری ماموریت سازمان به شمار می‌رود.

سازمان متعهد است ازکلیه سازه‌های منابع آب و انرژی برقابی حفاظت و نگهداری کرده و به طور بهینه بهره‌برداری کند طرح‌های توسعه سد و نیروگاه برقابی را مطالعه کرده به اجرا گذارده و به نحو مطلوب به بهره‌برداری برساند از شبکه‌های آبیاری و زهکشی به نحو مطلوب مدیریت نماید، از طریق کنترل کیفی آب، منابع آب شرب استاندارد برای شهروندان فراهم سازد و با اجرای فرایندهای مطالعات پایه منابع آب و مهندسی رودخانه نسبت به احیای رودخانه، منابع آب و آبخیزداری اقدام کند.

سازمان برای موفقیت در انجام فعالیت‌ها و خدمات خود به توانمندسازهای خود آگاه است و بهبود و توسعه سرمایه‌های انسانی اطلاعاتی و سازمانی و تعمیق گسترش تحقیقات و پژوهش را از محورهای بنیادین مامویت خود تلقی می‌کند.

تعداد بازدید: 1570
آخرین ویرایش:‌ شنبه 30 آذر 1398

    آدرس تماس

  • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
  • صندوق پستی: 137 - 61335
  • تلفن: 5 - 33337001 (061)
  • فکس: 33331001 (061)
  • پیام کوتاه: 2000061
  • ایمیل: info@kwpa.gov.ir