» یاد آوری کلمه عبور

 

گروه سنجش از دور

شرح وظایف:

 • پیشنهاد پروژه در زمینه سنجش از دور.
 • بررسی پیشنهاد پروژه از سایر بخشهای سازمان در زمینه سنجش از دور.
 • بررسی و انتخاب شرکت های مشاور در زمینه سنجش از دور.
 • نظارت بر حسن انجام کار توسط مشاور.
 • پیشنهاد و بررسی جهت خرید تصاویر ماهواره ای.
 • بررسی فنی تصاویر تهیه شده توسط ماهواره های کنونی و انطباق آن با نیازهای سازمان.
 • بررسی فنی یا انتخاب شرکتهای مشاور در زمینه تصاویر سنجش از دور.
 • بررسی و تدوین شرح خدمات در زمینه سنجش از دور
 • مشارکت جهت تهیه شرح خدمات پروژه های نقشه برداری قابل انجام ازطریق سنجش از دور و فتوگرامتری.
 • بررسی و اظهارنظر و پیشنهاد در مورد خرید نرم افزار و سخت افزارهای مورد نیاز سازمان در زمینه سنجش از دور.
 • ایجاد ارتباط با محققین و مجامع دانشگاهی مرتبط با علوم سنجش از دور.
 • تهیه دستورالعمل و شرح خدمات جهت پروژه های سنجش از دور.
 • پیگیری و نظارت بر پروژه های در دست اقدام.
 • انجام پروژه های مطالعاتی در زمینه سنجش از دور.
 • شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی در زمینه سنجش از دور.
 • دعوت از متخصصین و اجرای سمینار در زمینه سنجش از دور.

 

 

تعداد بازدید: 457
آخرین ویرایش:‌

  آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 5 - 33337001 (061)
 • فکس: 33331001 (061)
 • پیام کوتاه: 2000061
 • ایمیل: info@kwpa.gov.ir