» یاد آوری کلمه عبور

معرفی معاونت برنامه‌ریزی

برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای سازماندهی و طراحی ساختار ، تدوین تشکیلات تفصیلی ، انجام مطالعات وپیاده سازی طرحهای منابع انسانی ، طراحی واستقرار سیستمهای سخت افزاری ونرم افزاری ، مطالعه ، طراحی ، استقرار وتوسعه سیستمهای اطلاعات مدیریت برای سطوح مدیریت وانجام پشتیبانی لازم ، انجام مطالعات واستقرار نظامهای بهبود بهره وری ، برنامه ریزی عمومی آب  ، مدیریت منابع ومصارف آب ، تهیه وتنظیم برنامه مالی ارزیابی های بودجه ای شرکت ، بررسیهای اقتصادی به منظور ارتقاء شاخصهای بهره وری وتقویت بنیه اقتصادی شرکت ، انجام مطالعات بر اساس برنامه ها وسیاستهای ابلاغ شده از ، شرکت مدیریت منابع آب ایران بر حسب مورد.

 

 

 

 

تعداد بازدید: 4921
آخرین ویرایش:‌ یکشنبه 8 تیر 1399

    آدرس تماس

  • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
  • صندوق پستی: 137 - 61335
  • تلفن: 5 - 33337001 (061)
  • فکس: 33331001 (061)
  • پیام کوتاه: 2000061
  • ایمیل: info@kwpa.gov.ir