» یاد آوری کلمه عبور

 • نشانی : اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی : 61335-137
 • تلفن : 33337001-5 
 • فکس : 06133331001
 • پیام کوتاه : 2000061
 • رایانامه : info[at]kwpa.ir


تعداد بازدید: 8982
آخرین ویرایش:‌ شنبه 5 بهمن 1398

  آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 5 - 33337001 (061)
 • فکس: 33331001 (061)
 • پیام کوتاه: 2000061
 • ایمیل: info@kwpa.gov.ir