» یاد آوری کلمه عبور

اموربازنشستگی و رفاه

شناسه خدمت :
 
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

تدارکات

شناسه خدمت :
 
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

روابط عمومی

شناسه خدمت :
 
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

دفتر حقوقی

شناسه خدمت :
 
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

قراردادها

شناسه خدمت :
 
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

دفتر خدمات و مشترکین

شناسه خدمت :
 
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

مدیریت حراست و امور محرمانه

شناسه خدمت :
 
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

بازرسی، حسابرسی و مجامع

شناسه خدمت :
 
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره

شناسه خدمت :
 
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی

شناسه خدمت :
 
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

شناسه خدمت :
 
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
 

معاونت مطالعات پایه و طرح های منابع آب

شناسه خدمت :
 
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
 

معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

شناسه خدمت :
 
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
 

دریافت بن جیره غیرنقدی بازنشستگان

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

کارت شناسایی بازنشستگی

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

دریافت کارت منزلت

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

بیمه عمر و حوادث

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار
 

فروش اسناد مناقصه

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

دریافت انتقاد و پیشنهاد از مخاطبان روابط عمومی

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

پیگیریهای مالی ( روزنامه ها ـ کانونهای تبلیغات ـ حق الزحمه و تنخواه )

شناسه خدمت :
  مدیریت منابع آب ایران
  امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
 

« 1 2 3 4 » صفحه:

  آدرس تماس

 • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
 • صندوق پستی: 137 - 61335
 • تلفن: 5 - 33337001 (061)
 • فکس: 33331001 (061)
 • پیام کوتاه: 2000061
 • ایمیل: info@kwpa.gov.ir

  آمار سایت

 • کاربران آنلاین:4
 • بیشترین بازدید همزمان:283
 • بازدید امروز:414
 • بازدید دیروز:596
 • کل بازدید:324,871
 • آخرین به روزرسانی:1399/10/24 11:51:44