» یاد آوری کلمه عبور
خروجی مورد نظر ("قوانین و بخشنامه ها") فاقد طراحی است. لطفا جهت رفع اشکال با مدیر سایت تماس حاصل فرمایید.

    آدرس تماس

  • اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
  • صندوق پستی: 137 - 61335
  • تلفن: 5 - 33337001 (061)
  • فکس: 33331001 (061)
  • پیام کوتاه: 2000061
  • ایمیل: info@kwpa.gov.ir